Traject, tarieven en vergoeding

Het traject:
Er wordt gestart met een uitgebreid vraaggesprek (anamnese) waar uw hulpvraag en/of uw klacht, in al haar facetten, in kaart wordt gebracht.
Het doel van de eerste sessie is het maken een tijdlijn van nu terug naar vroeger. Zo vormen we een compleet beeld van uw gezondheid én creëren we inzicht, het gevoel van: “a-ha, ik begrijp het”.
Hierdoor ontdekken we welke (oplossings-)strategieën er zijn en waar we de behandeling op kunnen richten. U kiest vervolgens de verandering en ik neem een coachende rol.

U kunt kiezen voor een kort intake consult of een lang intake consult, beide zijn inclusief voorbereiding en uitwerking:

Kort intake consult = € 74,50
Een kort intake consult duurt ongeveer 45 minuten.
Voor als u eerst wil kennismaken en globaal uw klacht wil bespreken.

Lang intake consult = € 149,-
Een lang intake consult duurt ongeveer 90 minuten.
Voor als u direct wil doorpakken: vooraf vult u een uitgebreid intake formulier in, zodat ik alvorens een grondige analyse van uw persoonlijke situatie kan maken. In deze sessie krijgt u direct inzicht.

Het is de bedoeling om het intake formulier uiterlijk 3 dagen voor het consult plaatsvindt in te sturen.
Na afloop kunt u korte vragen bespreken via de telefoon of mail.

Vervolgconsult = € 70,-
Een vervolgconsult duurt ongeveer 45 minuten.
Er vindt een evaluatie- en voortgangsgesprek plaats. Controlemetingen worden, indien van toepassing, gedaan en het plan van aanpak kan aangepast worden.
Een vervolgconsult vindt gemiddeld na 6 tot 8 weken plaats.


Laboratoriumonderzoek
:
Bij te weinig informatie op basis van klinisch beeld of om de progressie van de behandeling nauw in de gaten te kunnen houden, kan aanvullend onderzoek geadviseerd worden.

Consult-tarieven zijn vrijgesteld van BTW en exclusief eventuele (in overleg) voorgestelde laboratoriumonderzoeken en/of suppletie.
Na het consult ontvangt u de factuur digitaal, deze kunt u bij de zorgverzekeraar indienen als u aanvullend verzekerd bent.
Afspraken die tenminste 24 uur van tevoren geannuleerd of verplaatst worden, worden niet in rekening gebracht.

 

Vergoeding vanuit aanvullende verzekering:
De praktijk is aangesloten bij het MBOG (https://mbog.nl), de beroepsvereniging voor psycho-neuro-immunologie (PNI) geneeskunde. De meeste verzekeringen vergoeden (deels) de kosten van een consult vanuit de aanvullende verzekering, dit geldt niet voor onderzoeken. De vergoedingen gaan niet ten koste van het eigen risico.
Aangesloten zorgverzekeraars die PNI vergoeden in 2023: https://mbog.nl/over-mbog/zorgverzekeraars/.

Als psycho-neuro-immunoloog ben ik geregistreerd bij de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG), zij bewaken als keurmerk de kwaliteit van de zorg.